• کاربرد اصلی:
  •  براي بسياري از اتصالات مكانيكي در صنعت جهت آب بندی تجهیزات، قفل کننده رزوه ها، نگهدارنده شفت، بلبرینگ و بعنوان واشرساز استفاده می شود.
  • سایر مزایا:
  • استفاده آسان
  • عاری از مواد فرار
  • خشک شدن سريع
  • مقاومت فيزيكي و شيميايي فوق العاده
  • در شرایط خلا و حضور یون های فلزی به پلیمرهای بسیار قوی می شوند