• کاربرد اصلی:
  • جهت چسباندن انواع چوب، سنگ، سرامیک و فلزات به همدیگر استفاده می شود.
  • سایر مزایا:
  • زمان گیرایی بالا
  • مقاومت شیمیایی بالا
  • چسبندگی فوق العاده
  • مقاوم به تنش و حرارت
  • عاری از مواد فرار